محمدمهدی تندگویان

انشقاق در بین اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر تهران به‌طور رسمی صورت گرفت و آن‌ها دو لیست "امید" و...

محمدمهدی تندگویان در حاشیه حادثه ساختمان پلاسکو درباره ایمن‌سازی ساختمان‌های شهر می‌گوید.