محمد‌صدیق کبودوند

رییس کل دادگستری استان تهران گفته است که در تمام دنیا زندانیان امنیتی یعنی مخالفان حکومت و خیلی بد...

۲۵ روز پس از آغاز اعتصاب غذای محمد‌صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین، پزشکان در تلاشند مانع ایست...