محمد ابراهیم باستانی پاریزی

محمد ابراهیم باستانی پاریزی درگذشت. او گفته است: «وقتی یک پیرمرد می‌میرد، یک کتاب تاریخ زیر خاک پنهان می‌شود.»

تاریخ نگار، شاعر و موسیقی‌پژوه