محمد امامی

نادر فتوره‌چی مترجم و فعال مدنی که روز گذشته به سبب عجز در سپردن وثیقه بازداشت شده بود، آزاد...

شاهرخ فتوره‌چی گفته برای برادرش «قرار وثیقه و کفالت» گذاشته شده اما او به سبب عدم توانایی در تأمین آن...

آغازگر کمپین شهرزاد با تأمین قرار ضمانت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده و باید منتظر ابلاغ حکم نهایی دادگاه...

سرمایه‌گذار سریال شهرزاد از نادر فتوره‌چی به اتهام «افترا» شکایت کرد. بنا بر گزارش‌های تأییدنشده خود او را هم...