محمد ايران‌ نژاد

سه تن از متهمان پرونده «فساد مالی» شهرداری سيرجان با قرار وثيقه آزاد شدند اما عبدالرضا محبوبی‌زاده، شهردار همچنان...

منابع خبری در ايران می‌گويند طی دو روز گذشته بيش از ۱۰۰ تن از کارکنان شهرداری سيرجان در استان...