محمد باقربخت

به گفته معاون رئیس جمهوری اسلامی مجموع درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده، اما دولت در نظر ندارد قیمت حامل‌های...