محمد برقعی

شیدا دیّانی - آیا آن زمان که شیر آب کلیمی ها از شما جدا بود،‌ شما خود را...

کبرا قاسمی − گفت‌وگو با پروین بختیارنژاد، علی پورنقوی، فرزانه عظیمی، محمد برقعی

گفت وگو با محمد برقعی، فرزانه عظیمی، علی پورنقوی و پروین بختیارنژاد

وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است: «وقوع انقلاب در ایران حتمی است. تنها عامل زمان مهم است.»