محمد ثلات

این بار نوبت دراویش بود - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #محمد_ثلات