محمد حیدری

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

لیدا حسینی‌نژاد - به دعوت بنیاد ایرانی «در حرکت» دو نمایش «پسر زیبای من» و «فقط یک دقیقه»، از...

مهدی افشار نيک، علی اکرمی و محمد حیدری سه روزنامه‌نگار که مدتی پيش در ايران بازداشت شده بودند، روز...