محمد خامنه‌ای

اکبر گنجی- برادر علی خامنه‌ای مدعی است که پیامبر اسلام فرد ساده لوحی بوده که "سخن دروغ‌گویان" را باور...

گفت‌وگو با تقی رحمانی فعال

گفت‌وگو با محمد صادقی، عضو