محمد رحمانیان

درگذشت تقی روحانی، گوینده رادیو ایران، برگزاری چهارمین دوره جایزه شعر زنان، نمایش «آرش ساد» و درگذشت برت استرن،...

محمد رحمانیان نمایش "آرش ساد" را که تلفیقی از برخوانی «آرش» بهرام بیضایی و «ماراساد»، نوشته پتر وایس است،...

محمد رحمانیان، نمایش‌نامه‌نویس و کارگردان تئاتر با توجه به سانسور شدید نمایش «هامون‌بازها» در گفت‌وگویی گفت جوّ پلیسی را...