محمد سرير

به گزارش تارنمای انتخاب، شهرام

به گزارش سایت خانه موسیقی،

در حالی که برای دومين بار، کناره‌گيری عزت‌الله انتظامی مورد پذيرش اعضای شورای عالی خانه هنرمندان قرار نگرفته است...