محمد سلگی

محمد سلگی مدیرکل اداره توسعه کتاب و کتابخوانی گفته‌‌هایش درباره سانسور کلمه «شراب» را تکذیب کرد. او می‌گوید: رسانه‌ها...

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی ارشاد اسلامی اعلام کرده که هنوز کسی به ریاست اداره کتاب منصوب نشده است. علی جنتی،...

در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران قرار است از ناشران نمونه تقدیر شود. برای این‌کار کمیته‌ای تشکیل شده....