محمد شطح; حزب‌الله; جنگ داخلی سوریه; لبنان; ماجد الماجد; عبدالله عزام; حسین علیزاده

حسین علیزاده- با تعدد انفجارها در فواصل کوتاه در لبنان، بعید نیست که حوادث خونین مشابهی در آینده نیز...