محمد علی کلی

محمدعلی در عمر ورزشی خود ۶۱ بار مبارزه کرد و در ۵۶ مبارزه پیروز شد و پس از پیوستن...

در بیانیه‌ای که روز ۱۲ مارس از سوی محمدعلی کلی منتشر شده است، قهرمان سابق مشت‌زنی جهان ابراز امیدواری...