محمد مصدق

ساخته مایکل قهاری

در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸

تسلی و سلام عنوان قصیده‌ای است که مهدی اخوان ثالث در سال ۱۳۳۵ خورشیدی برای محمد مصدق سرود.

 

تصنیفی که...