محمد کامرانی

در پنجمین سالگرد قربانیان کهریزک، جمعی از فعالان اجتماعی و خانواده قربانیان خواستار پیگری پرونده ماجراهای سال ۱۳۸۸ شدند.

یک منبع “آگاه” که نامش

آیا نسبت جرم و مجازات در احکام صادره دادگاه جنایت کهریزک علیه سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و...

نعیمه دوستدار - چهار سال انتظار برای دادرسی متهمان پرونده کهریزک، سرانجام به یک حکم طنز‌آلود ختم شد؛ حکمی...

سومين سالگرد درگذشت سه تن از جان‌باختگان بازداشتگاه کهريزک در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در تهران برگزار...

برای سعيد مرتضوی، از متهمان رويدادهای بازداشتگاه کهريزک قرار جلب به دادرسی صادر شد.


منابع خبری ايران، امروز، دوشنبه...