محمد رفیع محمودیان

محمد رفیع محمودیان - شخصیت‌های آثار فیلیپ راث اغلب از طبقه متوسط هستند - کسانی همانند خود او، با...

محمد رفیع محمودیان - «هما» آگاهی به سنت را به خودآگاهی عینیت یافته در متن تبدیل نمی‌کند. در این...

محمدرفیع محمودیان - خانوده‌ای کوچک که در هراس از دستگیری پدر و مادر به ویلائی در حومه بوئنس آیرس...

محمد رفیع محمودیان – فردیک بکمن روایتی به دست می‌دهد از رستگاری «خود» درهم شکستۀ جهان مدرن با تکیه...

محمد رفیع محمودیان - در مقایسه با رمان گیاهخوار نوشته هان کانگ بیشتر کتاب‌های داستانی جهان سطحی به نظر...

محمد رفیع محمودیان - چرا در دورانی که کار، مصرف و رسانه‌های همگانی جایگاهی مهم در زندگی انسان‌ها یافته...

محمد رفیع محمودیان - جومپا لاهیری و عقیل شرما، بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر،ادعانامه‌ای سنگین علیه «خانواده» که یکی...

محمدرفیع محمودیان- «اطلس جیبی جزایر دور افتاده» نوشته یودیت شالانسکی کتابی‌ست برای خواندن و دیدن. ویژگی اصلی این اثر...