محمد مختاری

مأموران امنیتی در تهران با بستن کوچه منتهی به خانه فروهرها، مانع از حضور افراد در مراسم بزرگذاشت داریوش...

پرستو فروهر − هجدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ فرامی‌رسد. امسال نیز به تهران خواهم رفت تا در سالروز...

فرشته قاضی − حمید حاجی‌زاده، شاعر دگراندیش را کشتند، و در کنارش کودک ۹ ساله‌اش کارون را. آغاز سلسله‌ای...

محمد قراگوزلو- مرگ متکی به یک جنبش پیشرو و مرگ در برهه عقب‌نشینی و شکست، تاثیرات متفاوتی در افکار...

نسیم خاکسار - من که راوی دردناک‌ترین لحظات زندگی دوستم محمد مختاری هستم، یادم می‌آید که خطاب او به...

کانون نویسندگان ایران در امام‌زاده طاهر کرج خاطره دو شاعر و مترجم به قتل رسیده ایرانی را گرامی می‌دارد....

دیروز صبح شنیدم که جنازه محمد مختاری را در یک کارخانه‌ی متروک سیمان، در امین‌آباد ورامین پیدا کرده‌اند، با...

پرستو فروهر − این متن را برای گفتارم در آیین بزرگداشت پدرومادرم در هفدهمین سالروز قتل‌شان نوشته بودم....

هفده سال پیش در چنین روزهایی عزیزان ما یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، ربوده شدند، به...