محمود احمدی نژاد

محمدرضا باهنر، نائب رئیس اول

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران برای

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران امروز

حسن فیروزآبادی، فرمانده ستاد کل

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران امروز

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران امروز

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران امروز

علی مطهری، نماینده مجلس ایران،

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، با

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران پیش

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در

احمد خاتمی از اعضای مجلس

علی مطهری، نماینده مجلس ایران،

محمود احمدی‌نژاد در پیام نوروزی

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران با

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای