محمود استاد محمد

هيأت مديره‌ بنياد در حال تأسيس محمود استادمحمد در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که هر سال جايزه‌ای به...

در مستندها و گفت‌وگوهای بسیار، جنبه‌های مختلف شخصیت، آثار و زندگی فرهاد به تصویر کشیده شده است. یکی از...

محمود استادمحمد در صبح پنج‌شنبه روز سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به دلیل سرطان کبد در بیمارستان جم تهران...