محمود امیر مقدم

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید اعتصاب غذای فعالان مدنی در زندان‌های ایران، در حاشیه تنش‌های بالا گرفته در خلیج...

لیلا بیات که از نروژ درخواست پناهندگی کرده بود، با وجود آن که حکم ۸۰ ضربه شلاق برایش صادر...

اعدام در کشورهایی که قوانین شریعت و مذهبی دارند یکی از چالش‌های مخالفان با مجازات اعدام است که به...