محمود علوی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه دیدار با اعضای اتاق بازگانی گفت با سید محمود علوی،...

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران

مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار

محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری

در ادامه بررسی کابینه یازدهم