محمود فلکی

محمود فلکی − ریشه‌یابی و بازنگری برخی بیت‌های معروف شعر فارسی با نظر به مفهو‌م‌هایی چون خرد، آزادی، امید...

چه کتاب‌هایی می‌خوانیم و کتاب چه تأثیری در زندگی ما گذاشته است؟ محمود فلکی ما را با...

محمود فلکی - کلید را پشت در جا گذاشته‌ام. به کراوات نگاه می‌کنم. کراوات پیرمرد است. کراوات خودم را...

با محمود فلکی (نویسنده) درباره دو جهان به ظاهر نزدیک اما دور از هم و کژفهمی متقابل گفت‌و گو...