محوطه افسانه‌ ای کارکمیش

بیژن روحانی - نیکولو مارکتی، باستان‌شناس ایتالیایی، در منطقه کارکمیش در سوریه، زیر چشم القاعده مشغول حفاری در ویرانه‌های...