محيط زيست ايران

محمدناجی کانی سانانی، مدیر عامل

زهرا جواهریان، مدیرکل توسعه پایدار

شهربانو امانی، مشاور امور بانوان

علی ملاشاهی، کارشناس سازمان هواشناسی

اصغر محمدی فاضل، رئیس دانشگاه

محسن سلیمانی روزبهانی، مدیر ملی

به‌گفته منیژه حکمت، کارگردان و

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط

تورج همتی، مدیرکل سازمان حفاظت

معصومه ابتکار در جلسه غيرعلنی مجلس گفته است هشت سال برنامه‌های محيط زيست در ايران تعطيل بوده و ۲۵...

 احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط

مهدی عیسی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی

 امان‌الله بزی، رئیس شورای روستای

کمال‌الدین پیرمؤذن، عضو هیئت رئیسه

به‌گفته يک مقام مسئول در شهرداری تهران، ايران در مصرف سوخت، انواع آلاينده‌ها و تعداد تصادفات دارای رتبه‌های جهانی...

به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران، ۲۵ درصد از مجموع درآمد نفتی اين کشور در قالب ضايعات...

قائم‌مقام سازمان محيط زيست ايران از قول نخست‌وزير عراق از همکاری بيشتر اين کشور در مهار ريزگردها خبر داد.