محکومیت هنگامه شهیدی

#هنگامه_شهیدی، زندانی سیاسی، پس از مراجعه به #زندان_اوین به منظور تمدید مرخصی پزشکی، بازداشت شد. حساب کاربری توئیتر هنگامه شهیدی...

هفت سال و نیم از حکم زندان این روزنامه‌نگار که تابستان یکسال قبل دستگیر شد، قابل اجرا خواهد بود....