محیط زیست و انتخابات آمریکا

شهرهای سیدنی، دوربان، کی‌یف، فرانکفورت،‌ کامپالا،‌ مانیل، لندن، واشنگتن و غیره صحنه تظاهرات کسانی بودند که در احترام به...

معترضان پرشمار در واشنگتن خواستار بازگرداندن مقررات حفاظت از محیط زیست دوران اوباما شدند که ترامپ پیشتر آنها را...

ترامپ می‌گوید دستور اجرایی او به استقلال آمریکا در حوزه انرژی کمک می‌کند و کارگران بیکار را به شغل‌هایشان...

آیا ایالات متحده‌ به رهبری هیلاری کلینتون دموکرات، برنامه کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه و...