مخالفت با اعدام

یک سازمان حقوق بشری فرانسوی خواستار تحریم فوتبال ایران شده. درخواستی که به دلیل برگزاری اعدام در ورزشگاه‌ به...

با وجود انتقادهای جدی به اجرای احکام اعدام در ملاء عام در ایران، حکم اعدام یک متهم به قتل...