مختار پدرام

هفت نفر در افغانستان سر بریده شده‌اند. فعالان اجتماعی در راهپیمایی اعتراضی کابل قول‌ها و وعده‌های حکومت برای تامین...

رادیو زمانه با مختار پدرام، مختار وفایی و مریم بربری، روزنامه‌نگارانی در افغانستان، در باره مشارکت مردمی در...