مداحان

به گفته رئیس سازمان بسیج مداحان، شمار مداحان در ایران حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که کمتر از...

حسن آهی، نايب رئيس خانه مداحان انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور درآمدزايی را يکی از برنامه‌های اين نهاد در سال...

یک عضو هیئت امنای خانه

ماجرای تصادف خودروی يکی از مداحان حکومتی ايران با خودروی يک زوج جوان، تيراندازی سرنشينان خودرو مداح حکومتی و...

احسان مهرابی- مداحان دوباره فضا را برای حضور سیاسی خود مساعد دیده‌اند. از نظر آنان نهادهای زیر نظر رهبری...