مداحان حکومتی

علی خامنه‌ای در کنار تفویض وظیفه به مداحان در حوزه جنگ نرم، تاب‌آوری «ملت ایران» را حیرت‌انگیز دانست.

در پی انتشار خبر تیراندازی

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه

یک عضو هیئت امنای خانه

ماجرای تصادف خودروی يکی از مداحان حکومتی ايران با خودروی يک زوج جوان، تيراندازی سرنشينان خودرو مداح حکومتی و...