مداحان حکومتی

در پی انتشار خبر تیراندازی

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه

یک عضو هیئت امنای خانه

ماجرای تصادف خودروی يکی از مداحان حکومتی ايران با خودروی يک زوج جوان، تيراندازی سرنشينان خودرو مداح حکومتی و...