مدال فیلدز

#مدال_فیلدزریاضی‌دان کرد ایرانی در محل برگزاری کنگره بین‌المللی ریاضیات در شهر ریودوژانیروی برزیل دزیده شد. پرفسور بیرکار دقایقی...

میرزاخانی موفق شد چارچوبی را برای توصیف الگوی تطور انحنای فضا در یک سیستم دینامیکی تعریف کند؛ پرسشی که...

احسان سنایی - مریم میرزاخانی کیست و پژوهش‌های او در ریاضیات محض چه اهمیتی دارد؟