مدرسه، سیستان و بلوچستان، ایرندگان، دانش ‌آموزان

دانش‌آموزان بخش ایرندگان شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی جدید را در کانکس و بدون امکانات...