مدیرکل دفتر شاهد آموزش و پرورش

بنا به گفته مقام‌های آموزش و پرورش، از پنج هزار فرصت شغلی این وزارتخانه در سال ۹۴، بیش از...