مذاکرات آلماتی

علی افشاری- نرمش و مصالحه در جمهوری اسلامی، معمولا تاکتیکی است و سیاست‌های تقابلی به محض خروج از تنگنا...

کایرات ساری‌بای، معاون وزیر امور

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130408_Chemandaz_PM_14_Kourosh_Erfani_Pantea_Bahrami.mp3

در پایان نخستین روز مذاکرات