مذاکرات صلح کلمبیا

دولت کلمبیا در آخرین لحظه مذاکرات صلح با گروه ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا (ELN) را که از قبل برنامه‌ریزی...

۱۰ روز مانده به مذاکرات صلح بین دولت کلمبیا و گروه ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا (ELN)، دومین سازمان چریکی...

رئیس جمهوری کلمبیا که از سال ۲۰۱۲ با گروه چریکی فارک برای دستیابی به صلح مذاکره می‌کند اکنون با...

با شکست همه‌پرسی درباره توافقنامه صلح با چریک‌های فارک در کلمبیا، دولت از سویی می‌خواهد با مخالفان توافقنامه گفت‌وگو...