مراسم عزاداری محرم در بیت رهبری جمهوری اسلامی

«خواص بی‌بصیرت، مایه ننگ ملت»، «امان‌نامه برجام، تلاش بی‌سرانجام»، «مرگ بر منافق» و «هیهات منا الذله» شعارهایی بودند که...