مربی مرد تایلندی با روسری

زهرا رحیم‌نژاد، سرپرست فنی برکنار شده فدراسیون کبدی یران می‌گوید دختر رئیس فدراسیون کبدی روسری را بر سر مربی مرد...

از یک سو هواداران ورزش برای پوشیده لباس پوشیدن مجری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بسیج می‌شوند و از سویی،...