مرتضی اسلامی دهکردی

تاکنون تصور می‌شد که در ايران هنوز ۷۰ قلاده يوزپلنگ وجود دارد اما بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که اين...