مرتضی مطهری

فرزند محمد بهشتی می‌گوید پدرش با حجاب اجباری مخالف بود اما علی مطهری گفته پدرش خواهان اجباری...

علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفته است که جمهوری اسلامی در بحث آزادی بیان همواره دچار...

روابط عمومی سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که قصد دارد یک مجموعه تلویزیونی در ۲۶ قسمت درباره زندگی مرتضی...