مرتضی پاشایی

«تتلیتی‌ها» این روزها صداشان بلندتر از پیش به گوش می‌رسد.

تقی روزبه - مردم انگار شباهتی بین سرنوشت این هنرمندجوان و سرنوشت خود می بینند, احساس همسان انگاشتن سرنوشت...

مرتضا پاشایی، خواننده پاپ درگذشت. مردم در حرکت‌هایی خودجوش، با زمزمه ترانه‌های او یادش را گرامی داشتند. از...

در پی مرگ مرتضی پاشایی،