مرخصی زندانيان سياسی

به‌گفته مخالفان حکومت ایران، قوه

مسئولان زندان کارون اهواز روز

محمود باقری، اسدالله اسدی و

مسعود پدرام فعال ملی –

کامیار پارسا، آرش نصیرزاده و

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار با پایان

عماد بهاور، فعال سیاسی در

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و

احمد زيدآبادی و مسعود باستانی، دو روزنامه‌نگار زندانی در ايران شامگاه سه‌شنبه سوم بهمن به مرخصی آمدند.

 

در روزهای اخير...

نسرين ستوده، فعال حقوق بشر که چند روز پيش از زندان به مرخصی آمده بود، شامگاه دوشنبه دوم بهمن...

بهمن احمدی امويی و مهسا امرآبادی، دو روزنامه‌نگار زندانی و بهنام ابراهيم‌زاده، فعال حقوق کارگران و کودکان در ايران،...

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر زندانی پس از يک سال و چهار ماه زندان به مرخصی آمد....

حشمت‌الله طبرزدی پس از سه سال حبس به مرخصی آمده است.

 

حشمت‌الله طبرزدی که چندين بار سابقه بازداشت و زندان...