مرد صد سالهای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

مسعود کدخدایی - شناخته‌شده‌ترین رمان یوناسن بسیار خواندنی‌ست. با یک مرد صد ساله تاریخ قرن گذشته را مرور می‌کنیم....