مرزهای ایران

تعداد پناهندگان عراقی در ۹ استان ایران، ۳۳ هزار نفر است. عده‌ای از آن‌ها برای گذران زندگی مجبور به...

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نزديک شدن داعش به مرزهای ایران را رد کرد و گفت تمهيدات...