مرز ایران

ارتش ترکيه در وبسايت خود نوشته که دیشب در منطقه آغری در نزديکی مرز ايران، با نیروهای پ‌ک‌ک درگیر...