مرز شکسته

فیلم «ماجراهای زن و شوهر کارگر» ساخته کیوان کریمی بر اساس داستان کوتاهی از ایتالو کالوینو ساخته شده...