مرضیه برومند

مرضیه برومند در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، با اشاره به کمپین چهارشنبه‌های سفید، تلویحا از حجاب...

مرضيه برومند در کمتر از دوهفته مانده به آغاز جشنواره عروسکی تهران از دبيری اين جشنواره استعفا داد.