مرغ و تخم مرغ

س. اقبال − مرغداران در سرتاسر کشور برای تأمین مطالبات خود دست به اعتراض برداشته‌اند. مشکلات آنان جلوه‌ای است...