مرقد خمینی

س. اقبال – صحن "حرم مطهر امام خمینی" آمیزه‌ای است از شکوه و جلال و فقر فلاکت.

س. اقبال – قصه مرقد آقا به قلم نیما یوشیج را خوانده‌اید؟ این قصه دوران ماست: قصه مرقد امام...

اکبر گنجی- خامنه‌ای که بمیرد، طرفدارانش درگیر شخصیت‌سازی از او می‌شوند. اگر او با «تحریف امام خمینی» مخالف است...